Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?

Not charging overnight? Should not charge the battery several times a day? These are incorrect concepts that you often encounter when using the phone. So here is an explanation to help you use the device more persistently.

Should not charge the battery overnight?
Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?
Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?

Đây là điều hẳn anh em đã được nghe nói nhiều nhất, từ bạn bè nói cho đến cả người bán hàng nói khi mua điện thoại. Tuy nhiên thực tế chẳng ai muốn dậy giữa đêm chỉ để rút sạc điện thoại. Nhà sản xuất đã tính đến điều này.

Pin điện thoại thông minh hơn chúng ta nghĩ bởi khi anh em cắm sạc điện thoại vào ban đêm, pin Li-ion sẽ bắt đầu sạc chậm cho đến khi nó đầy hoặc đạt trạng thái “bão hòa” ở điện áp 4,1 V.

“Sau đó, nó sẽ tự tắt … cũng giống như khi nó nằm trên kệ, không hề có kết nối nào,” Isidor Buchmann – nhà sáng lập kiêm CEO của Cadex Electronics giải thích.

Như vậy, nếu cục sạc mà anh em dùng là sạc tốt, không có lỗi lầm gì thì nó sẽ không thể nào sạc quá tải pin điện thoại, tức đưa điện áp pin lên trên 4,1 V. Tuy nhiên, liệu có tốt cho pin khi để nó sạc quá lâu? Điều này tùy thuộc vào điều bạn mong chờ đối với pin của thiết bị.

Bachmann cho rằng: “Nếu bạn muốn giữ cục pin trong máy mãi mãi thì việc cắm sạc pin qua đêm có thể nói là sạc quá tải. Tuy nhiên với một thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, người ta sẽ không quan tâm về tuổi thọ của pin. 2 đến 3 năm sau, màn hình máy có thể vỡ, bạn có thể mua một chiếc điện thoại mới và cục pin trên chiếc điện thoại cũ vẫn còn sống.”

Những công nghệ đòi hỏi tuổi thọ pin lớn như vệ tinh, xe điện lại là một câu chuyện khác. Trong các trường hợp này, các kỹ sư sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để kéo dài tuổi thọ của pin Li-ion. Chẳng hạn như pin sạc trên xe điện thường không được sạc đầy 100% dung lượng hoặc không được để cạn hoàn toàn về 0%.

Do đó, bạn không cần phải thức dậy lúc nửa đêm và rút sạc điện thoại. Toàn bộ mục đích của việc sạc điện thoại là nhằm đảm bảo tối đa thời gian bạn có thể sử dụng điện thoại trước khi cắm sạc lại. Hẳn là bạn muốn điện thoại đầy pin 100% vào buổi sáng để đảm bảo có thể dùng đến cuối ngày.

*Lưu ý: Hãy để điện thoại tại những nơi thoáng mát khi sạc pin, bất kể là ngày hay đêm. Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ và để điện thoại sạc pin ngay trên nệm và nhiều vụ cháy nổ đã xảy ra vì thói quen này. Khi điện thoại xả hay được sạc lại pin thì thiết bị sẽ nóng lên và sẽ càng nóng hơn nếu nó bị bao bọc bởi chăn gối hay nằm trên một bề mặt giữ nhiệt như nệm. Từ đó khiến thiết bị bị quá nhiệt gây cháy nổ, nguy hiểm hơn là chăn gối nệm là vật liệu dễ cháy.

Xài cạn pin rồi mới sạc?

Có nên sạc pin qua đêm? Sạc nhiều lần hay để hết pin mới sạc?
Có nên sạc pin qua đêm? Sạc nhiều lần hay để hết pin mới sạc?

Không được sạc qua đêm? Không nên sạc pin nhiều lần trong ngày? Đây là những quan niệm không chính xác mà anh em thường gặp phải khi sử dụng điện thoại. Vậy nên dưới đây là lời giải thích nhằm giúp anh em sử dụng thiết bị bền bỉ hơn.

Không nên sạc pin qua đêm?

Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?
Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?

This is what you have heard most, from friends to the sellers say when buying phones. But practically no one wants to wake up in the middle of the night just to unplug the phone charger. The manufacturer has taken this into account.

Smartphone batteries are more intelligent than we think because when you plug in your phone at night, the Li-ion battery will start to charge slowly until it is full or “saturated” at 4.1 V. .

“After that, it will turn itself off … just like when it’s on a shelf, there’s no connection,” explained Isidor Buchmann, founder and CEO of Cadex Electronics.

Thus, if the charger that you use is good, without any mistake, it will not be able to overcharge the phone battery, which brings the battery voltage above 4.1 V. However, is it good? When to charge the battery for too long? This depends on what you expect of the device’s battery.

Bachmann said: “If you want to keep the battery in the machine forever, overnight charging can be said to be overloaded. But with a consumer electronics device like a smartphone, people will not care about battery life 2 to 3 years later, the screen may break, you can buy a new phone and the battery on the old phone is still alive. “

Technologies that require large battery life, such as satellites and electric vehicles, are another story. In these cases, engineers will have to take special precautions to extend the life of Li-ion batteries. For example, batteries in electric vehicles are often not fully charged at 100% or not fully discharged to 0%.

Therefore, you do not need to wake up in the middle of the night and unplug the phone charger. The whole purpose of charging a phone is to ensure that you can use it as much as possible before you plug it in again. You want to have your phone fully charged in the morning to ensure you can use it by the end of the day.

Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?
Should battery charge overnight? Charge many times or to run out of battery to charge?

Note: Keep the phone in a cool place when charging, regardless of day or night. Many people have a habit of using the phone before going to bed and leave the phone charging on the mattress and many fires have occurred because of this habit. When the phone discharges or is recharged, the device heats up and gets hotter if it is covered by a blanket or lying on a mattress-like surface. This causes the device to overheat, causing an explosion, more dangerous than the pillowcase is the combustible material.

Battery exhausted before charging?
Đang tải Sạc_nhiều_lần.jpg…

Many people still think that when they are fully charged, we use it until it runs out of battery before recharging. This is not good for batteries. In fact, charge your phone every time you can instead of leaving it there until the battery is empty before recharging. The ideal capacity range for recharging is between 40 – 80%.

According to Battery University: “The battery is like a mechanical device that will wear out faster when used more, the depth of discharge (DoD) determines the charge / discharge cycle of the battery. If small discharge (low (low) DoD) means that it does not drain the battery, the more it will limit the deep discharge, the longer the battery life will be. So, if possible, avoid discharging and charging more frequently between device uses. “

DoD refers to the power level that the battery provides to the device. When fully charged, the DoD is 0% while the battery is charged 70%, the DoD rate is 30%. However, it is recommended that every 3 months, we should discharge the battery to a low level and fully recharge the battery to be adjusted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *